fbpx

RockTape

PEDIATRICKÉ A GERIATRICKÉ TEJPOVÁNÍ

Pokud se chcete naučit pracovat s kineziologickými tejpy, nebo se v práci s nimi zdokonalit a získat mezinárodně uznávaný certifikát, tak jste na správném místě.

Kurzy RockTape probíhají po celém Světě a jsou jedinečné hlavně díky spojení odborníků od USA až po Rusko! Kurzy jsou založeny na dostupných výzkumech a nejnovějších metodách tejpování s těmi nejlepšími tejpy!

Přidej se k 50 000 profesionálů z celého světa!

Kurzy pediatrického a geriatrického tejpování jsou zaměřeny na tyto speciální populace a problémy, které se pomocí tejpu nejčastěji řeší. Jedná se o kurzy, určené pro odborné pracovníky, či specializovaná centra. Výstupem z kurzu je mezinárodně uznávaný certifikát.

Cena tohoto kurzu je stanovena na 18 300 Kč za jeden den, resp. 31 800 Kč za dvoudenní variantu pro 1-5 osob a nezáleží na tom kolik Vás přijde, cena do pěti osob zůstává stejná. Cena na osobu tedy vyjde na 3 700 Kč, resp. 6 400 Kč.

V případě zájmu větší skupiny nás neváhejte kontaktovat, na konkrétních podmínkách se domluvíme dle velikosti skupiny.

Pediatrické (dětské) kineziologické tejpování

Tento kurz představuje pojetí pohybové terapie a zlepšení pohybu pomocí metody funkčního tejpování se zaměřením na dětskou populaci. Kurz dále obsahuje přehled současné literatury a výzkumů podporující teorii kineziologického tejpování pro modulaci bolesti, rehabilitaci, léčby otoků a modřin a řady dětských a adolescentních zranění. 

V ceně kurzu je veškerá tejpovací materiál. Účastníci kurzu získají stálou slevu na tejpy.

Cíle kurzu FMT Pediatric

Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

 • rozumět a umět použít metodu tejpování pro potřeby dětské populace s ohledem na držení těla a zranění
 • aplikovat a používat aplikaci funkčního tejpování pro dětskou populaci se zaměřením se na modulaci bolesti a posturální a ortopedické problémy
 • definovat a rozumět konceptu longitudinálních myofasciálních řetězců, jako přístupu k léčbě mnoha pediatrických stavů
 • identifikovat a vysvětlit fyziologické účinky kineziologického tejpování
 • na základě současného výzkumu psychosociální a pohybové terapie kriticky analyzovat úvahy týkající se tejpování
Příklady praktických technik z kurzu
 • zopakování základů tejpování
 • neurologické – padání špičky, problémy s rovnováhou (ovlivnění předního fasciálního řetězce), plantární fascie, stabilizace kotníku, zvětšená bederní lordóza, hrudní kyfóza, protrakce ramen, paréza brachiálního plexu, 
 • pooperační stavy – řešení otoků a modřin
 • posturální – hyperextenze v koleni, posturální stres (hrbení), hyperpronační postavení nohy, torticollis, skoliózy, dysplazie kyčelního kloubu
 • modulace bolesti – množství technik (Severova nemoc, Osgood-Schlatterova choroba, obecně růstové bolesti…)
 • tejpování při sportu – problémy s loktem (základní a spirální podpora), problémy s ramenem, mediální tibiální stresový syndrom, tendinitida anterior tibialis, tejpování při únavových zlomeninách
 • páteř – dolní zkřížený syndrom (anterior pelvic tilt)bolesti bederní, hrudní a krční páteře
V ceně kurzu obdržíte tejpovací materiál.

Geriatrická kineziologické tejpování

Tento kurz představuje pojetí pohybové terapie a zlepšení pohybu pomocí metody funkčního tejpování se zaměřením na  populaci, která vyžadují zvláštní přístup a péči. Zahrnujeme sam starší populaci, jedince po mrtvici, s poruchou rovnováhy a pacienty s osteoartritidou. Kurz dále obsahuje přehled současné literatury a výzkumů podporující teorii kineziologického tejpování pro účely rehabilitace, léčby otoků / modřin, neuropatických bolestí, řešení jizvy a posturálního managementu.

V ceně kurzu je veškerá tejpovací materiál. Účastníci kurzu získají stálou slevu na tejpy.

Cíle kurzu FMT Geriatric

Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

 • rozumět a umět použít metodu tejpování pro potřeby geriatrické populace
 • definovat a rozumět konceptu longitudinálních myofasciálních řetězců jako přístupu k léčbě mnoha stavů při stárnutí
 • identifikovat a vysvětlit fyziologické účinky kineziologického tejpování
 • na základě současného výzkumu psychosociální a pohybové terapie kriticky analyzovat úvahy týkající se tejpování 
 • aplikovat a používat aplikaci funkčního tejpování pro geriatrické posturální, ortopedické, zánětlivé a neurologické stavy
 • rozumět aplikaci fasciálního tejpování pro aplikace posturální, ortopedické, zánětlivé a neurologické stavy
Příklady praktických technik z kurzu
 • zopakování základů tejpování
 • stabilita kloubů – speciální variace aplikací pro stabilitu kotníku, kolene, kyčle, ramene, lokte a zápěstí
 • tejpování po výměně kloubů – způsoby aplikace technik v různých časových rozmezích od operace (koleno, kyčel,…)
 • tejpování jizev
 • osteoartritida – koleno, kyčel, SI skloubení
 • mrtvice – princip tejpování a samotná aplikace tejpu po mrtvici – horní končetina (spirálovitá aplikace/rotace, humeral head depression,  otevírání ruky), dolní končetina (spirálovitá aplikace/rotace, padání špičky – drop foot, problémy s boky – laterální fasciální řetězce)
 • posturální – předsazení hlavy, protrakce ramen, Dowagerův “vdovský” hrb, hyperlordóza, 
 • prevence pádu – tejpování v oblasti trupu a nohou, variace tejpování fasciálních řetězců v sagitální rovině
V ceně kurzu obdržíte tejpovací materiál.

Termín dle domluvy

Cena pro 1-5 osob
 • FMT Pediatric – 18  300 Kč + 4,5 Kč/km
 • FMT Geriatric – 18 300 Kč  + 4,5 Kč/km
 • FMT Pediatric & Geriatric – 31 800 Kč + 4,5 Kč/km

Přihláška

  Objednávám na firmu