fbpx

RockTape

Certifikované kurzy Functional Movement Techniques (FMT), neboli Praktické pohybové techniky jsou vedeny profesionály v oblasti pohybové terapie. Vycházejí přitom z revolučního způsobu přemýšlení nad tím, jak se člověk pohybuje a jak se může zranit.

Kurzy v sobě snoubí inovativní přístup k lidské pohyblivosti a stabilitě spolu s praktickým tejpováním zaměřeným na klienty „v pohybu“, tak aby přinášelo viditelné VÝSLEDKY.

      Kurzy FTM jsou založeny na následujících konceptech:

  1. Pohybová pyramida – FMT kurzy jsou založeny na opakovaném pozorování pohybu, na základě jehož vyhodnocení lze “měřit” výsledky technik vyučovaných na kurzu.
  2. Odborné znalosti – FMT kurzy jsou vystavěny na odborné literatuře, zkušenostech našich lektorů z praxe a praktických poznatcích dalších odborníků z lékařské a zdravotnické praxe či fitness trenérů.
  3. Zaměření na fascie – FMT kurzy používají k porozumění pohybovým dysfunkcím a korekcím podélného svalového řetězce.
  4. Pohyb je klíčem k učení – FMT kurzy jsou plné akce, tak přijďte připraveni se HÝBAT!

Pohyb je klíčem ke zdraví bez ohledu na to, jestli pracujete s vrcholovým sportovcem nebo například s osobou po dopravní nehodě.

CERTIFIKOVANÉ KURZY TEJPOVÁNÍ

Kinesiology Taping Certifikace

FMT Basic kurz je zaměřen na tejpování – vycházející z odborných teoretických znalostí i praktických zkušeností – při bolestech, na zvýšení dynamiky oběhu tělesných tekutin, držení těla, zablokované nervy a na jizvy. FMT Basic kurz díky nejnovějším teoretickým a praktickým poznatkům mění pohled na možné použití a výsledky “pružného” terapeutického tejpování při tišení bolesti, působení na tělesný oběh a propriorecepce. Více o kurzu FMT Basic, termínech a místech konání zjistíte zde!

Kinesiology Taping Certifikace

FMT Performance kurz staví na základech nabytých v rámci kurzu FMT Basic a zaměřuje se na zlepšení lidského pohybu a výkonu prostřednictvím praktických tejpovacích metod. Pozornost je věnována rovněž anatomii a fyziologii myofasciálních linií. Kurz mimo jiné též vysvětlí, jak prostřednictvím pozorování pohybu zjistit dysfunkce konkrétních anatomických rovin pohybu a následně aplikovat tejp tak, aby došlo ke zlepšení pohyblivosti a výkonnosti. Více o kurzu FMT Performance, termínech a místech konání zjistíte zde!

Kinesiology Taping Certifikace

Kurzy pediatrického a geriatrického tejpování jsou zaměřeny na tyto speciální populace a problémy, které se pomocí tejpu nejčastěji řeší. Jedná se o kurzy, určené pro odborné pracovníky, či specializovaná centra. Výstupem z kurzu je mezinárodně uznávaný certifikát. Více o kurzu FMT Performance, termínech a místech konání zjistíte zde!

CERTIFIKÁTY IASTM & PRÁCE S POMŮCKAMI

Certifikát IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization)

Kurz FMT Blades se zaměřuje na špatné pohybové návyky, jejich identifikaci pozorováním a jejich nápravu za použití IASTM pomůcek. Pozornost je v kurzu věnována anatomii, fyziologii a PŘEDEVŠÍM neurologii myofasciální práce s měkkými tkáněmi, založené na dostupných výzkumech. IASTM techniky jsou v kurzu též kombinovány s technikami tejpování a korekčního cvičení, aby si jeho absolventi osvojili komplexní přístup ke svým pacientům či svěřencům. Více o kurzu FMT Blades, termínech a místech konání zjistíte zde!

Certifikát IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization)

FMT Blades Advanced představuje koncept kožního/fasciálního/nervového klouzání a modulace neurosenzorické bolesti* mobilizací měkkých tkání pomocí pomůcek. Přestože mají používané pomůcky tvrdé hrany, vyučované techniky nejsou nikterak agresivní a přitom přinášejí znatelné výsledky. Pozornost je v kurzu věnována anatomii, fyziologii a neurologii a práci s myofasciálními měkkými technikami a dále též konceptu mezivrstvového klouzání pojivového tkaniva pomocí gumového pouzdra pro přidané (“přilepené”) tkáně. FMT Blades Advanced kurz se věnuje též tišení bolesti skrze specifickou mechanicko-recepční stimulaci za použití nové “hřebenové” metody. Více o kurzu FMT Blades Advanced, termínech a místech konání zjistíte zde!

Certifikát Compression Band (stahovací pásky)

FMT RockFloss kurz představuje koncept kožního/fasciálního/nervového klouzání, které pomáhá omezit otoky tkání, zlepšuje pohyb a tiší bolesti za pomocí ‘compression band floss’ stahovací pásky. Kurz se soustředí na anatomii, fyziologii i neurologii efektu komprese na klouzání pojivového tkaniva, trakci tkáně a tkáňové komprese.
Kurz vás naučí, jak compression band floss stahovací pásky (včetně využívání různých směrů a tlaku aplikace) využívat a začlenit do klasické fyzioterapie. Více o kurzu FMT RockFloss, termínech a místech konání zjistíte zde!

Certifikát Cupping (baňkování)

FMT RockPods jsou založeny na dekompresi kůže/fascií, které napomáhá zlepšení pohyblivosti tkání, zlepšení pohybu a tišení bolesti za použití myofasciálních pomůcek. Kurz se zaměřuje na anatomii, fyziologii a neurologii účinků myofasciálního baňkování na klouzání pojivové tkáně, trakci tkání a dekomprese tkáně. Kurz vás naučí, jak pomůcky (RockPods) využívat a začlenit do klasických rehabilitačních technik a postupů a nabídne též pohled odborné literatury na problematiku. Více o kurzu FMT RockPods, termínech a místech konání zjistíte zde!

Naše kurzy a vzdělávání zakládáme na těchto principech

Pohybová pyramida

Všechny kurzy zahrnují screeningový pohyb jako základ pro provádění změn s využitými technikami v kurzu.

Prokazatelnost

Podporujeme pouze to, co bylo klinicky prokázáno. Metoda insert-to-origin je zajímavá, ale věda ji nepodporuje. To, co bylo prokázáno, je, že kineziologická páska pomáhá podporovat lymfatický tok.

Fascie

Zaměřte se na fascii s přístupem podélného svalového řetězce k pochopení pohybu. Pohyby a poruchy musí být chápány jako součást systému.

Bav se a objevuj

Neděláme nic, jako všichni ostatní. Chceme, aby naše kurzy byly zábavné. Protože když se bavíte, jste zapojeni - a když jste zapojeni, učíte se.