fbpx

RockTape

Certifikované kurzy Functional Movement Techniques (FMT), neboli Praktické pohybové techniky jsou vedeny profesionály v oblasti pohybové terapie. Vycházejí přitom z revolučního způsobu přemýšlení nad tím, jak se člověk pohybuje a jak se může zranit.

Kurzy v sobě snoubí inovativní přístup k lidské pohyblivosti a stabilitě spolu s praktickým tejpováním zaměřeným na klienty „v pohybu“, tak aby přinášelo viditelné VÝSLEDKY.

      Kurzy FTM jsou založeny na následujících konceptech:

  1. Pohybová pyramida – FMT kurzy jsou založeny na opakovaném pozorování pohybu, na základě jehož vyhodnocení lze “měřit” výsledky technik vyučovaných na kurzu.
  2. Odborné znalosti – FMT kurzy jsou vystavěny na odborné literatuře, zkušenostech našich lektorů z praxe a praktických poznatcích dalších odborníků z lékařské a zdravotnické praxe či fitness trenérů.
  3. Zaměření na fascie – FMT kurzy používají k porozumění pohybovým dysfunkcím a korekcím podélného svalového řetězce.
  4. Pohyb je klíčem k učení – FMT kurzy jsou plné akce, tak přijďte připraveni se HÝBAT!

Pohyb je klíčem ke zdraví bez ohledu na to, jestli pracujete s vrcholovým sportovcem nebo například s osobou po dopravní nehodě.

CERTIFIKOVANÉ KURZY TEJPOVÁNÍ

Kinesiology Taping Certifikace

FMT Basic kurz je zaměřen na tejpování – vycházející z odborných teoretických znalostí i praktických zkušeností – při bolestech, na zvýšení dynamiky oběhu tělesných tekutin, držení těla, zablokované nervy a na jizvy. FMT Basic kurz díky nejnovějším teoretickým a praktickým poznatkům mění pohled na možné použití a výsledky “pružného” terapeutického tejpování při tišení bolesti, působení na tělesný oběh a propriorecepce. Více o kurzu FMT Basic, termínech a místech konání zjistíte zde!

Kinesiology Taping Certifikace

FMT Performance kurz staví na základech nabytých v rámci kurzu FMT Basic a zaměřuje se na zlepšení lidského pohybu a výkonu prostřednictvím praktických tejpovacích metod. Pozornost je věnována rovněž anatomii a fyziologii myofasciálních linií. Kurz mimo jiné též vysvětlí, jak prostřednictvím pozorování pohybu zjistit dysfunkce konkrétních anatomických rovin pohybu a následně aplikovat tejp tak, aby došlo ke zlepšení pohyblivosti a výkonnosti. Více o kurzu FMT Performance, termínech a místech konání zjistíte zde!

Kinesiology Taping Certifikace

Kurzy pediatrického a geriatrického tejpování jsou zaměřeny na tyto speciální populace a problémy, které se pomocí tejpu nejčastěji řeší. Jedná se o kurzy, určené pro odborné pracovníky, či specializovaná centra. Výstupem z kurzu je mezinárodně uznávaný certifikát. Více o kurzu FMT Performance, termínech a místech konání zjistíte zde!

CERTIFIKÁTY IASTM & PRÁCE S POMŮCKAMI

Certifikát IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization)

Kurz FMT Blades se zaměřuje na špatné pohybové návyky, jejich identifikaci pozorováním a jejich nápravu za použití IASTM pomůcek. Pozornost je v kurzu věnována anatomii, fyziologii a PŘEDEVŠÍM neurologii myofasciální práce s měkkými tkáněmi, založené na dostupných výzkumech. IASTM techniky jsou v kurzu též kombinovány s technikami tejpování a korekčního cvičení, aby si jeho absolventi osvojili komplexní přístup ke svým pacientům či svěřencům. Více o kurzu FMT Blades, termínech a místech konání zjistíte zde!

Certifikát IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization)

FMT Blades Advanced představuje koncept kožního/fasciálního/nervového klouzání a modulace neurosenzorické bolesti* mobilizací měkkých tkání pomocí pomůcek. Přestože mají používané pomůcky tvrdé hrany, vyučované techniky nejsou nikterak agresivní a přitom přinášejí znatelné výsledky. Pozornost je v kurzu věnována anatomii, fyziologii a neurologii a práci s myofasciálními měkkými technikami a dále též konceptu mezivrstvového klouzání pojivového tkaniva pomocí gumového pouzdra pro přidané (“přilepené”) tkáně. FMT Blades Advanced kurz se věnuje též tišení bolesti skrze specifickou mechanicko-recepční stimulaci za použití nové “hřebenové” metody. Více o kurzu FMT Blades Advanced, termínech a místech konání zjistíte zde!

Certifikát Compression Band (stahovací pásky)

FMT RockFloss kurz představuje koncept kožního/fasciálního/nervového klouzání, které pomáhá omezit otoky tkání, zlepšuje pohyb a tiší bolesti za pomocí ‘compression band floss’ stahovací pásky. Kurz se soustředí na anatomii, fyziologii i neurologii efektu komprese na klouzání pojivového tkaniva, trakci tkáně a tkáňové komprese.
Kurz vás naučí, jak compression band floss stahovací pásky (včetně využívání různých směrů a tlaku aplikace) využívat a začlenit do klasické fyzioterapie. Více o kurzu FMT RockFloss, termínech a místech konání zjistíte zde!

Certifikát Cupping (baňkování)

FMT RockPods jsou založeny na dekompresi kůže/fascií, které napomáhá zlepšení pohyblivosti tkání, zlepšení pohybu a tišení bolesti za použití myofasciálních pomůcek. Kurz se zaměřuje na anatomii, fyziologii a neurologii účinků myofasciálního baňkování na klouzání pojivové tkáně, trakci tkání a dekomprese tkáně. Kurz vás naučí, jak pomůcky (RockPods) využívat a začlenit do klasických rehabilitačních technik a postupů a nabídne též pohled odborné literatury na problematiku. Více o kurzu FMT RockPods, termínech a místech konání zjistíte zde!

CERTIFIKÁT MOVEMENT SPECIALIST

Certifikát Movement Specialist (pohybový specialista)

Pro lidský pohyb neexistuje „jedna ideální šablona“, spíše existuje mnoho „lidských variabilit“, díky kterým můžeme dosáhnout stejných pohybových cílů.

Důležitější než stereotypní standardy a měření „ideálních“ pohybů je poskytnout KOMPLEXNÍ strategii pro screening pohybu tím, že se podíváme na člověka komplexně, jako na celek, včetně jeho prostředí a unikátních „částí“.

Naše kurzy a vzdělávání zakládáme na těchto principech

Pohybová pyramida

Všechny kurzy zahrnují screeningový pohyb jako základ pro provádění změn s využitými technikami v kurzu.

Prokazatelnost

Podporujeme pouze to, co bylo klinicky prokázáno. Metoda insert-to-origin je zajímavá, ale věda ji nepodporuje. To, co bylo prokázáno, je, že kineziologická páska pomáhá podporovat lymfatický tok.

Fascie

Zaměřte se na fascii s přístupem podélného svalového řetězce k pochopení pohybu. Pohyby a poruchy musí být chápány jako součást systému.

Bav se a objevuj

Neděláme nic, jako všichni ostatní. Chceme, aby naše kurzy byly zábavné. Protože když se bavíte, jste zapojeni - a když jste zapojeni, učíte se.